Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuy Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Sáp nhập xã Canh Hiển và xã Canh Vinh của huyện Tuy Phước vào huyện Vân Canh.
 
Ngày [[3 tháng 7]] năm [[1986]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định 81-HĐBT<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-81-hdbtmo-rong-doi-ten-thi-xa-quy-nhon-thanh-thanh-pho-quy-nhon-tinh-nghia-binh-37124.aspx/ Quyết định 81-HĐBTmở rộng đổi tên thị xã Quy Nhơn thành thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình]</ref>. Theo đó:
Ngày [[3 tháng 7]] năm [[1986]], sáp nhập xã Phước Thạnh của huyện Tuy Phước vào thị xã Quy Nhơn (nay là thành phố Quy Nhơn) và đổi tên xã Phước Thạnh thành xã Nhơn Thạnh (nay là 2 phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu).
* Sáp nhập xã Phước Thạnh của huyện Tuy Phước vào thị xã Quy Nhơn (nay là thành phố Quy Nhơn)
Ngày* [[3 tháng 7]] năm [[1986]], sáp nhập xã Phước Thạnh của huyện Tuy Phước vào thị xã Quy Nhơn (nay là thành phố Quy Nhơn) và đổiĐổi tên xã Phước Thạnh thành xã Nhơn Thạnh (nay là 2 phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu).
 
Ngày [[12 tháng 3]] năm [[1987]], thành lập thị trấn Tuy Phước - thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Phước trên cơ sở sáp nhập 543,82 ha diện tích tự nhiên và 8.413 nhân khẩu của xã Phước Nghĩa; 36 ha diện tích tự nhiên và 365 nhân khẩu của xã Phước Long.
43.070

lần sửa đổi