Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuy Phước”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* Đổi tên xã Phước Thạnh thành xã Nhơn Thạnh (nay là 2 phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu).
 
Ngày [[12 tháng 3]] năm [[1987]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định 52-HĐBT<ref name=52HDBT>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-52-HDBT-chia-mot-so-xa-lap-thi-tran-cua-cac-huyen-Ba-To-Duc-Pho-Mo-Duc-Phu-Cat-Son-Tinh-Tuy-Phuoc-thanh-pho-quy-nhon-tinh-nghia-binh/37311/noi-dung.aspx Quyết định 52-HĐBT chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Phù Cát, Sơn Tịnh, Tuy Phước -và thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình]</ref>, theo đó thành lập thị trấn Tuy Phước (thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Phước) trên cơ sở sáp nhập 543,82 ha diện tích tự nhiên và 8.413 nhân khẩu của xã Phước Nghĩa; 36 ha diện tích tự nhiên và 365 nhân khẩu của xã Phước Long.
 
Năm [[1989]], huyện Tuy Phước thuộc tỉnh Bình Định vừa được tái lập.
43.071

lần sửa đổi