Khác biệt giữa các bản “Tuy Phước”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Năm [[1989]], huyện Tuy Phước thuộc tỉnh Bình Định vừa được tái lập.<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-phan-vach-dai-gioi-hanh-chinh-cua-cac-tinh-Nghia-Binh-Phu-Khanh-va-Binh-Tri-Thien-42792.aspx Nghị quyết phân vạch địa giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 7]] năm [[1994]], chiaChính phủ Phướcban Thànhhành thànhNghị haiđịnh 66-CP<ref>Nghị lấyđịnh tên66-CP thành Phướclập Thànhmột số Phước Mỹ; thành lập, thị trấn Diêuthuộc Trìcác trênhuyện Tuy sởPhước toàn bộHoài diệnNhơn, tíchtỉnh Bình dânĐịnh.</ref>. sốTheo của xã Phước Long.đó:
* Chia xã Phước Thành thành hai xã lấy tên xã Phước Thành và xã Phước Mỹ
* Thành lập thị trấn Diêu Trì trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phước Long.
 
Ngày [[15 tháng 11]] năm [[2005]], xã Phước Mỹ được sáp nhập vào thành phố Quy Nhơn.