Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
! [[Thống (địa tầng)|Thống]]/<br>[[Thế (địa chất)|Thế]]
! [[Bậc (địa tầng)|Bậc]]/<br>[[Kỳ (địa chất)|Kỳ]]
! colspan="2" | [[Tuổi]] <br>([[Kiloannum |Ka]] @2000)
|-
| rowspan="7" style="background-color: {{period color|quaternary}};" | [[:Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ |Đệ Tứ]]