Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Đình 1”

Không có tóm lược sửa đổi
Phường Mỹ Đình 1 được thành lập vào ngày [[27 tháng 12]] năm [[2013]] trên cơ sở điều chỉnh 228,20 ha diện tích tự nhiên và 23.987 người của xã [[Mỹ Đình]] cũ.<ref name=NQ132>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-132-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Tu-Liem-Ha-Noi-217666.aspx|tựa đề=Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
==ThamChú khảothích==
{{tham khảo}}
 
==Xem thêm==
 
{{sơ khai Hà Nội}}