Khác biệt giữa các bản “Kính Cẩn Thân vương”

Không thay đổi kích thước ,  10 tháng trước
không có tóm lược sửa đổi
 
# '''Kính Cẩn Trang Thân vương''' [[Ni Kham]]<br>1610 - '''1649 - 1653'''
# '''Kính Cẩn Điệu Thân vương''' [[Ni Tư Cáp]] (尼思哈)<br>1651 - '''1653 - 1660'''
# Dĩ cách Kính Cẩn Thân vương [[Lan Bố]] (布)<br>1642 - '''1668 - 1669''' - 1679
# Phụ quốc công [[Lại Sĩ]] (賴士)<br>1662 - '''1679 - 1680''' - 1732
 
{{Familytree| | | | nik | | | |nik='''Kính Cẩn Trang Thân vương'''<br>[[Ni Kham]]<br>1610 - '''1649 - 1653'''}}
{{Familytree| |,|-|-|^|-|-|.| |}}
{{Familytree| ntc | | | | lab |ntc='''Kính Cẩn Điệu Thân vương'''<br>[[Ni Tư Cáp]] (尼思哈)<br>1651 - '''1653 - 1660'''|lab=Dĩ cách Kính Cẩn Thân vương<br>[[Lan Bố]] (布)<br>1642 - '''1668 - 1669''' - 1679}}
{{Familytree| | | | | | | |!| |}}
{{Familytree| | | | | | | las |las=Phụ quốc công<br>[[Lại Sĩ]] (賴士)<br>1662 - '''1679 - 1680''' - 1732}}
Người dùng vô danh