Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hành vi tình dục có tính tình huống”

Nguyentrongphu đã đổi Thảo luận:Hành vi tình dục có tính tình huống thành Thảo luận:Đồng tính giả: cần đạt đồng thuận trước khi đổi tên "gây tranh cãi"
(Nguyentrongphu đã đổi Thảo luận:Hành vi tình dục có tính tình huống thành Thảo luận:Đồng tính giả: cần đạt đồng thuận trước khi đổi tên "gây tranh cãi")
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
18.182

lần sửa đổi