Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Viết hoa hay không viết hoa chữ Nhà khi gọi tên triều đại”

#{{ok}} Từ "nhà" là danh từ chung, đa nghĩa. Khi nó đứng đầu câu sẽ được viết Hoa, còn lại đều viết thường. [[Thành viên:Hoccachhoc|Hoccachhoc]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoccachhoc|Hoccachhoc]]) 07:26, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{OK}} Như thảo luận. [[Thành viên:Caruri|Caruri]] ([[Thảo luận Thành viên:Caruri|thảo luận]]) 13:01, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{OK}} Như nhiều sách sử học tôi đã được đọc trong nhiều năm qua.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 16:55, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
=== Phương án 2: Viết hoa chữ nhà ===