Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Bluetpp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Câu hỏi cho mô-đun hỗ trợ với một người dùng kinh nghiệm Sửa đổi di động nâng cao
{{TMTGBQBVCL|Nhà Minh}}
Nhận ra là chưa mời bạn bao giờ. [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 10:59, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
== Câu hỏi từ [[User:Ngọc Sơn FCTV|Ngọc Sơn FCTV]] (23:16, ngày 19 tháng 1 năm 2021) ==
 
Bạn tên gì vậy --[[Thành viên:Ngọc Sơn FCTV|Ngọc Sơn FCTV]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngọc Sơn FCTV|thảo luận]]) 23:17, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
354

lần sửa đổi