Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Cần Thơ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| nợ =
| hiệu trưởng = [[Hà Thanh Toàn|GS.TS. Hà Thanh Toàn]]
| hiệu phó = PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền<br>PGS.TS. Lê Việt Dũng<br>PGS.TS. Trần Trung Tính
| bí thư đảng ủy = PGSGS. TS. Trần ThịNguyễn Thanh HiềnPhương
| chủ tịch Hội đồng = GS. TS. Nguyễn Thanh Phương
| giám đốc =
| tài trợ =
| giáo viên =
94

lần sửa đổi