Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Xe buýt Hải Phòng”

Trang mới: “===Xe buýt Hải Phòng=== {{REMOVE THIS TEMPLATE WHEN CLOSING THIS AfD|U}} :{{la|Xe buýt Hải Phòng}} :({{Tìm nguồn|Xe buýt Hải Phòng}}) Giống c…”
(Trang mới: “===Xe buýt Hải Phòng=== {{REMOVE THIS TEMPLATE WHEN CLOSING THIS AfD|U}} :{{la|Xe buýt Hải Phòng}} :({{Tìm nguồn|Xe buýt Hải Phòng}}) Giống c…”)
(Không có sự khác biệt)