Khác biệt giữa các bản “An Nhơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*Làng Mai cảnh Háo Đức
*Làng Mai cảnh Thanh Liêm.
 
 
===Di tích - Danh Thắng===
1.# [[Thành Hoàng Đế]]
 
4.# [[Tháp PhúCánh LốcTiên]] (tháp VàngĐồng)
1. [[Thành Hoàng Đế]]
# Chùa Thập Tháp
 
2.# [[Tháp CánhPhú TiênLốc]] (tháp ĐồngVàng)
5.# Lò gốm cổ Gò Sành
 
3.# Chùa ThậpNhạn ThápSơn
7.# Hồ Núi Một
 
8.# Chùa Thiên Hưng
4. [[Tháp Phú Lốc]] (tháp Vàng)
9.# Thành Cha
 
10.# Núi Mò O
5. Lò gốm cổ Gò Sành
11.# Bến Trường Thi
 
12.# [[Thành Bình Định]]
6. Chùa Nhạn Sơn
13.# Cột cờ thành Bình Định
 
14.# Lăng [[Võ Tánh]]
7. Hồ Núi Một
15.# Chi bộ Hồng Lĩnh.
 
8. Chùa Thiên Hưng
 
9. Thành Cha
 
10. Núi Mò O
 
11. Bến Trường Thi
 
12. [[Thành Bình Định]]
 
13. Cột cờ thành Bình Định
 
14. Lăng [[Võ Tánh]]
 
15. Chi bộ Hồng Lĩnh
 
==Giao thông==