Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Viết hoa hay không viết hoa chữ Nhà khi gọi tên triều đại”

# Thảo luận chán cả tháng rồi còn thảo luận gì nữa. Giờ cứ thế bỏ phiếu, không trình bày.[[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 08:52, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#:Bất kỳ ai đều có quyền thảo luận thêm nếu muốn, bạn cũng không nên quá cực đoan như vậy. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 10:40, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{YK}} Như ý kiến của bác Minh Tâm phía dưới, cá nhân tôi cho rằng biểu quyết này không đi sâu đi sát, đánh đúng và bao phủ phạm vi chủ đề cần biểu quyết. Ví dụ, trong dẫn nhập có hai ví dụ về "nhà" và "hoàng đế", tuy vậy chỉ biểu quyết "nhà". Tôi lo ngại sau này các cụm khác cũng được ghi viết hoa vô tội vạ và mất kiểm soát. Quá đáng tiếc, biểu quyết này có nội hàm và nội dung rất lớn, lớn hơn nhiều nội dung đánh giá chỉ một từ tại đây.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:29, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
=== Viết hoa tên tổ chức và cá nhân theo quy tắc tổ hợp ===
Tôi chưa tham gia biểu quyết vì còn muốn thăm dò thêm một số ý kiến sau đây để mọi người cùng tham khảo: