Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Violetbonmua”

* (2) Mức đồng thuận trước đây là để mở, phần lớn chỉ cần tỉ lệ áp đảo là thông qua. Không áp đảo coi như không đồng thuận. Nếu là 1 [[Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên|BQ gây tranh cãi]], mức đồng thuận tối thiểu là 2/3. Tỉ lệ này cũng từng được đề xuất sử dụng cho BQXB nhưng thất bại trước tỉ lệ 1/2 vì lo ngại bài rác tồn đọng nhiều và chủ nghĩa xoá khi đó đang dâng cao (tuy vẫn không bằng lúc này). Tóm lại theo tôi tỉ lệ đồng thuận hợp lý là từ 2/3 tới 100%.
* (3) Thời gian mở đồng thuận hầu hết là đúng 30 ngày. Có thể ngắn hơn tuỳ theo nhu cầu, nhưng nếu đóng sớm mà gây tranh cãi thì nên để thảo luận tới thấu đáo đủ 30 ngày rồi kết luận lại thay vì yêu cầu mở thảo luận mới, mất thời gian của cộng đồng. <br/> ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 04:46, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::Cá nhân tôi cũng thiên về ý 2 của BQV Violet, thậm chí từng không dám kết luận khi có 1 chống/10 thuận, do không có định nghĩa rõ ràng. Tuy vậy, BQV có thể cho biết thêm quan điểm về mối tương quan thời gian + mức đồng thuận hay không (đồng thuận là để khỏi BQ lại dài bằng thời gian biểu quyết, liệu có linh động?; nếu tỷ lệ đồng thuận 100% có nên đóng trong 7 ngày; tỷ lệ đồng thuận cao bao nhiêu thì nên đóng sớm trong 14 ngày). Lục lại lịch sử biểu quyết thì thấy việc giới hạn công cụ dịch thuật, BQV Alphama đã chốt kết quả sau 14 ngày, với sự mở đường của Quy chế, tôi cho rằng, trong tình huống thực sự cần, có cần thiết để một khoảng trống để linh hoạt trong bộ quy định mới? Cảm phiền BQV giúp đỡ cho, vì cá nhân tôi thấy thảo luận về điều này có rất nhiều ý kiến và còn nhiều mơ hồ.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:36, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)