Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Violetbonmua”

::Cá nhân tôi cũng thiên về ý 2 của BQV Violet, thậm chí từng không dám kết luận khi có 1 chống/10 thuận, do không có định nghĩa rõ ràng. Tuy vậy, BQV có thể cho biết thêm quan điểm về mối tương quan thời gian + mức đồng thuận hay không (đồng thuận là để khỏi BQ lại dài bằng thời gian biểu quyết, liệu có linh động?; nếu tỷ lệ đồng thuận 100% có nên đóng trong 7 ngày; tỷ lệ đồng thuận cao bao nhiêu thì nên đóng sớm trong 14 ngày). Lục lại lịch sử biểu quyết thì thấy việc giới hạn công cụ dịch thuật, BQV Alphama đã chốt kết quả sau 14 ngày, với sự mở đường của Quy chế, tôi cho rằng, trong tình huống thực sự cần, có cần thiết để một khoảng trống để linh hoạt trong bộ quy định mới? Cảm phiền BQV giúp đỡ cho, vì cá nhân tôi thấy thảo luận về điều này có rất nhiều ý kiến và còn nhiều mơ hồ.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:36, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::Chậm mà chắc. Thảo luận tìm đồng thuận thời gian dài bằng BQ thì có vấn đề? Nên đơn giản hóa vấn đề. Không nên thêm điều kiện để đóng sớm ở các mốc thời gian khác nhau (quá rắc rối). Chỉ nên có 1 điều kiện là có thể đóng sớm bất cứ lúc nào để mở 1 cuộc BQ nếu người mở thảo luận thấy cần thiết. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 15:43, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::::Rồi ai cũng thấy cần thiết ở mức khác nhau thì ra sao? Ngay ở mức cấm còn phải "cãi" nhau vì không có mức quy định và đầy cảm tính của mỗi người.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:53, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)