Khác biệt giữa các bản “Thời bao cấp”

Không thay đổi kích thước ,  1 tháng trước
n
Đã khóa “Thời bao cấp”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:09, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:09, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Aristophana (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AVSmalnad77)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Thời bao cấp”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:09, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:09, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC))))