Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Miền Nam Việt Nam”

Còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết trong bài
n (Đã thay đổi mức khóa của “Cộng hòa Miền Nam Việt Nam” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:46, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
(Còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết trong bài)
{{trung lập}}
{{wiki hóa}}
{{Infobox Former Country
| conventional_long_name = Cộng hòa Miền Nam Việt Nam