Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Violetbonmua”

::::Rồi ai cũng thấy cần thiết ở mức khác nhau thì ra sao? Ngay ở mức cấm còn phải "cãi" nhau vì không có mức quy định và đầy cảm tính của mỗi người.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:53, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::::Thì vấn đề sẽ được giải quyết ở 1 cuộc BQ. Có vấn đề gì? Đóng sớm để mở 1 BQ có nghĩa là đồng thuận thất bại. Đằng nào thì nếu không tìm được đồng thuận thì cũng phải mở 1 cuộc BQ mà? [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 17:30, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::::::Ý kiến của tôi là đóng đồng thuận sớm theo kết luận "đồng thuận". Có người 7 ngày đóng, người 10, người 14, rồi tranh cãi, làm sao giải quyết? Mới đây là vụ lùm xùm đưa BVT lên trang chính vì khi đồng thuận không đóng thảo luận. Có vấn đề chứ, vấn đề thời gian (làm chậm tiến độ), có trường hợp nhảy qua luôn mục thảo luận đồng thuận, mở luôn biểu quyết, rất khó xử theo Quy chế, dù theo văn bản phải tuyên vô hiệu. Đồng thuận ở trạng thái lấp lửng, có hiệu lực không ngang biểu quyết, do đó cần phải nhanh, nhưng cần có quy ước cụ thể.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 17:37, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)