Khác biệt giữa các bản “Chúng ta của hiện tại”

n
Đã khóa “Chúng ta của hiện tại”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 20:19, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 20:19, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 42.112.231.80 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 171.253.179.172)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Chúng ta của hiện tại”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 20:19, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 20:19, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC))))