Khác biệt giữa các bản “Kiến Tường”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Địa lý ==
===Vị trí địa lý===
Thị xã Kiến Tường nằm ở phía tây tỉnh Long An, cách thành phố [[Tân An]] 68 km, cách [[thành phố Hồ Chí Minh]] 121 km, nằm ở trung tâm của vùng [[Đồng Tháp Mười]], có vị trí địa lý:
* Phía đông giáp huyện [[Mộc Hóa]]
* Phía tây giáp các huyện [[Vĩnh Hưng]], [[Tân Hưng]]