Khác biệt giữa các bản “Kiến Tường”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| kinh giây = 14
| diện tích = 204,36 km²<ref name=33NQCP/>
| dân số = 43.674 người<ref name=33NQCP"DSVN2019"/>
| thời điểm dân số = 2019
| dân số thành thị = 18.928 người
| dân số nông thôn = 24.746 người
| thời điểm dân số = 1/4/2019
| mật độ dân số = 214 người/km²
| dân tộc =