Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Long Bình, Phú Riềng”

(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
Ngày [[18 tháng 3]] năm [[1998]], xã được thành lập trên cơ sở 4.100 ha diện tích tự nhiên và 2.129 nhân khẩu của xã Bình Thắng; 2.250 ha diện tích tự nhiên và 2.782 nhân khẩu của xã Long Hưng, đều thuộc huyện [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]], tỉnh [[Bình Phước]].
 
Ngày [[11 tháng 8]] năm [[2009]], huyện Phước Long được tách thành thị xã Phước Long và huyện [[Bù Gia Mập]]. Xã Long Bình thuộc huyện Bù Gia Mập.
 
Ngày [[1115 tháng 5]] năm [[2015]], tách 10 xã: Phú Riềng, Phú Trung, Bù Nho, Long Tân, '''Long Bình''', Long Hà, Long Hưng, Phước Tân, Bình Tân, Bình Sơn thuộc huyện Bù Gia Mập được tách ra để thành lập huyện [[Phú Riềng]]. Xã Long Bình thuộc huyện Phú Riềng cho đến ngày nay.
 
==Kinh tế==