Khác biệt giữa các bản “Tân Thạnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| ghi chú hình =
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ = 10.60351
| kinh phútđộ = 36105.96576
| vĩ giây = 13
| kinh độ = 106
| kinh phút = 57
| kinh giây = 57
| diện tích = 422,85 km²
| dân số = 77.537