Khác biệt giữa các bản “Tân Thạnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Hành chính ==
Huyện Tân Thạnh được chia thành 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn [[Tân Thạnh (thị trấn)|Tân Thạnh]] và 12 xã: [[Bắc Hòa]], [[Hậu Thạnh Đông]], [[Hậu Thạnh Tây]], [[Kiến Bình]], [[Nhơn Hòa, Tân Thạnh|Nhơn Hòa]], [[Nhơn Hòa Lập]], [[Nhơn Ninh]], [[Tân Bình, Tân Thạnh|Tân Bình]], [[Tân Hòa, Tân Thạnh|Tân Hòa]], [[Tân Lập, Tân Thạnh|Tân Lập]], [[Tân Ninh, Tân Thạnh|Tân Ninh]], [[Tân Thành, Tân Thạnh|Tân Thành]].
 
== Lịch sử ==