Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Tòa nhà Robot”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{OK}} bài ngắn, đọc trôi chảy, cũng lâu rồi chưa bỏ phiếu biểu quyết gì [[Thành viên:Hoanghauphuongdong123|'''<span style="color:silver;">hoàng hậu</span>''']] [[Thảo luận Thành viên:Hoanghauphuongdong123|'''<span style="color:silver;">phương đông</span>''']] 03:00, ngày 9 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{OK}} Bài viết tốt [[Thành viên:Baoothersks|<span style="color:#00BFFF ">'''Legolas''' </span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt</font>]]</sup> 06:49, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
# {{OK}} [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 08:02, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
==== Chưa đồng ý ====