Khác biệt giữa các bản “Châu Văn Minh”

n
n
 
[[Thể loại:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam]]
[[Thể loại:Người Thừa Thiên - Huế]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]]