Khác biệt giữa các bản “Đánh giá người Việt Nam”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Đánh giá người Việt Nam”: Bị phá hoại quá mức: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:28, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Cungdantinhyeu (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Băng Tỏa)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Đánh giá người Việt Nam”: Bị phá hoại quá mức: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:28, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC))))