Khác biệt giữa các bản “Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”

n
Đã khóa “Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:30, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:30, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)))
Thẻ: Xuống 1 dòng thành đoạn mới
n (Đã khóa “Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:30, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:30, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC))))