Khác biệt giữa các bản “Trận Thượng Hải (1937)”

n
Đã khóa “Trận Thượng Hải (1937)”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:40, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)))
n
n (Đã khóa “Trận Thượng Hải (1937)”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:40, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC))))