Khác biệt giữa các bản “Tiểu Long Nữ”

không sử dụng hợp lý
Thẻ: Lùi lại thủ công
(không sử dụng hợp lý)
{{Infobox wuxia fiction character
| name = Tiểu Long Nữ <br/> 小龍女
| image =
| image = [[Tập tin:ThanDieuDaiHiep1995-ROCH95CoverBright.336145553 std.jpg|250px]]
| caption =
| caption = Lý Nhược Đồng trong phiên bản phim 1995
| creator = [[Kim Dung]]
| appearances = ''[[Thần điêu hiệp lữ]]''