Khác biệt giữa các bản “Ngụy Minh Đế”

không có tóm lược sửa đổi
'''Ngụy Minh Đế''' (''[[chữ Hán]]'':魏明帝) có thể là:
==Danh sách==
*Ngụy Minh Đế [[Tào Duệ]]: vị [[quân chủ]] thứ 2 của nhà [[Tào Ngụy]] thời kỳ [[Tam Quốc]].
*Ngụy Minh Đế [[Thác Bạt Lâu]]: thủ lĩnh đời thứ 4 của [[Sách Đầu bộ]], được [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]] truy tôn, cũng gọi là Đại Minh Đế.
*Ngụy Minh Đế [[Địch Thành]]: vị thủ lĩnh thứ 3 tộc Đinh Linh thời kỳ [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], sau được [[Địch Liêu]] truy tôn [[thụy hiệu]] là [[Minh Đế|Minh Hoàng Đế]] nhà [[Trạch Ngụy]].
==Xem thêm==
*[[Minh đế]]
*[[Ngụy An Hy Vương]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh