Khác biệt giữa các bản “Thuyết tiến hóa tổng hợp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
[[Tập_tin:Modern_Synthesis.svg|nhỏ|Sơ đồ các tư tưởng đã kết hợp lại trong trong sinh học tiến hóa đầu thế kỷ 20.]]
'''Thuyết tiến hoá tổng hợp''' là học thuyết tiến hoá hiện đại, tổng hợp các thành tựu khoa học từ [[Chọn lọc tự nhiên|học thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin]], [[Di truyền Mendel|di truyền học Mendel]] và nhất là [[di truyền học quần thể]] cùng một số môn khoa học khác liên quan, do nhiều nhà khoa học xuất sắc trên thế giới về sinh học tiến hoá xây dựng nên.<ref>Campbell và cộng sự: "Sinh học" - [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|Nhà xuất bản Giáo dục]], 2010.</ref><sup>,</sup> <ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://www.encyclopedia.com/earth-and-environment/ecology-and-environmentalism/environmental-studies/modern-synthesis|title=Modern Synthesis|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate =}}</ref><sup>,</sup> <ref name=":1">{{Chú thích web|url=https://study.com/academy/lesson/modern-evolutionary-synthesis-definition-formation.html|title=Modern Evolutionary Synthesis: Definition & Formation|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate =}}</ref><sup>,</sup> <ref>Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|Nhà xuất bản Giáo dục]], 2004.</ref><sup>,</sup> <ref>Đỗ Lê Thăng: "Giáo trình di truyền học" - [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|Nhà xuất bản Giáo dục]], 2007.</ref><sup>,</sup> <ref>{{Chú thích web|url=https://byjus.com/biology/modern-synthetic-theory-evolution/|title=Modern Synthetic Theory of Evolution|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate =}}</ref> Thuật ngữ này trong [[tiếng Anh]] là "'''Modern Synthesis 20th century'''", đã được dịch ra tiếng Việt là thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại thế kỉ XX.<ref>"Sinh học 12" - [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|Nhà xuất bản Giáo dục]], 2019.</ref>
 
Đây là một lý thuyết khoa học có tính chất tổng hợp các lý luận khoa học về quá trình tiến hóa của sinh vật, hình thành vào những năm 1930 và 1940 với sự đóng góp chủ yếu của [[Julian Huxley]], [[G. Ledyard Stebbins]], [[Theodosius Dobzhansky]], [[John Burdon Sanderson Haldane]], [[Ronald Fisher]], [[Sewall Wright]], [[G. Ledyard Stebbins]] và [[Ernst Mayr]].<ref name=":0" /><sup>,</sup> <ref name=":1" /> Ngoài ra còn có những đóng góp khác từ những ý tưởng từ thế kỷ trước của [[William Bateson]], [[Udny Yule]] (từ năm 1902), sau đó là của [[Ronald Fisher]] (từ năm 1918) và của [[E. B. Ford]], [[Bernhard Rensch]], [[Ivan Schmalhausen]] và [[George Gaylord Simpson]].
73

lần sửa đổi