Khác biệt giữa các bản “Lịch sử tiến hóa của sự sống”

không có tóm lược sửa đổi
{{Tiến hóa sinh học}}
 
'''Lịch sử tiến hóa của sự sống''' trên Trái Đất là quá trình mà cả sinh vật sống lẫn sinh vật hóa thạch tiến hóa kể từ khi sự sống xuất hiện trên hành tinh, cho tới hiện tại. Trái Đất hình thành khoảng 4,5 tỉ năm trước và các bằng chứng cho thấy sự sống hình thành trước 3,7 tỉ năm.<ref name="Pearce 343–364">{{chú thích tạp chí|last=Pearce|first=Ben K.D.|last2=Tupper|first2=Andrew S.|last3=Pudritz|first3=Ralph E.|last4=Higgs|first4=Paul G.|date = ngày 1 tháng 3 năm 2018 |title=Constraining the Time Interval for the Origin of Life on Earth|journal=Astrobiology|language=en|volume=18|issue=3|pages=343–364|doi=10.1089/ast.2017.1674|pmid=29570409|bibcode=2018AsBio..18..343P}}</ref><ref name="Rosing 674–676">{{chú thích tạp chí|last=Rosing|first=Minik T.|date = ngày 29 tháng 1 năm 1999 |title=13C-Depleted Carbon Microparticles in &gt;3700-Ma Sea-Floor Sedimentary Rocks from West Greenland|url=http://science.sciencemag.org/content/283/5402/674|journal=Science|language=en|volume=283|issue=5402|pages=674–676|doi=10.1126/science.283.5402.674|issn=0036-8075|pmid=9924024|bibcode=1999Sci...283..674R}}</ref><ref name="Ohtomo 25–28">{{chú thích tạp chí|last=Ohtomo|first=Yoko|last2=Kakegawa|first2=Takeshi|last3=Ishida|first3=Akizumi|last4=Nagase|first4=Toshiro|last5=Rosing|first5=Minik T.|date=January 2014|title=Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks|url=https://www.nature.com/articles/ngeo2025|journal=Nature Geoscience|language=En|volume=7|issue=1|pages=25–28|doi=10.1038/ngeo2025|issn=1752-0908|bibcode=2014NatGe...7...25O}}</ref> Mặc dù có một số bằng chứng gợi ra rằng sự sống xuất hiện sớm tận 4,1 tới 4,28 tỉ năm trước, bằng chứng này vẫn gây tranh cãi do các cơ chế phi sinh học có thể đã tạo nên những dấuhóa hiệuthạch tiềm năng của sự sống trong quá khứnày.<ref name="Pearce 343–364"/><ref>{{chú thích tạp chí|last=Papineau|first=D.|last2=Gregorio|first2=B. T. De|last3=Cody|first3=G. D.|last4=O’Neil|first4=J.|last5=Steele|first5=A.|last6=Stroud|first6=R. M.|last7=Fogel|first7=M. L.|date=June 2011|title=Young poorly crystalline graphite in the >3.8-Gyr-old Nuvvuagittuq banded iron formation|url=https://www.nature.com/articles/ngeo1155|journal=Nature Geoscience|language=En|volume=4|issue=6|pages=376–379|doi=10.1038/ngeo1155|issn=1752-0908|bibcode=2011NatGe...4..376P}}</ref><ref>{{chú thích web|date=ngày 19 tháng 10 năm 2015|title=Life on Earth likely started 4.1 billion years ago—much earlier than scientists thought|url=http://phys.org/news/2015-10-life-earth-billion-years-agomuch.html}}</ref><ref>{{chú thích tạp chí|last1=Bell|first1=Elizabeth A.|last2=Boehnke|first2=Patrick|last3=Harrison|first3=T. Mark|last4=Mao|first4=Wendy L.|title=Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|date=ngày 24 tháng 11 năm 2015|volume=112|issue=47|pages=14518–14521|doi=10.1073/pnas.1517557112|pmid=26483481|bibcode=2015PNAS..11214518B|pmc=4664351}}</ref><ref>{{chú thích tạp chí|last=Nemchin|first=Alexander A.|last2=Whitehouse|first2=Martin J.|last3=Menneken|first3=Martina|last4=Geisler|first4=Thorsten|last5=Pidgeon|first5=Robert T.|last6=Wilde|first6=Simon A.|date=July 2008|title=A light carbon reservoir recorded in zircon-hosted diamond from the Jack Hills|url=https://www.nature.com/articles/nature07102|journal=Nature|language=En|volume=454|issue=7200|pages=92–95|doi=10.1038/nature07102|pmid=18596808|issn=1476-4687|bibcode=2008Natur.454...92N}}</ref> Sự tương đồng giữa tất cả các sinh vật ngày nay ám chỉ rằng sự tồn tại của một tổ tiên chung mà tất cả các sinh vật đã biết đều tách ra từ nó thông qua quá trình tiến hóa.<ref>{{harvnb|Futuyma|2005}}</ref> Ước tính hơn 99 phần trăm tất cả các loài, lên đến hơn năm tỉ loài,<ref name="Book-Biology">{{harvnb|McKinney|1997|p=[https://books.google.com/books?id=4LHnCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq#v=onepage&q&f=false 110]}}</ref> từng sinh sống trên Trái Đất đã tuyệt chủng.<ref name="StearnsStearns2000">{{chú thích sách|last=Stearns|first=Beverly Peterson|last2=Stearns|first2=S. C.|last3=Stearns|first3=Stephen C.|title=Watching, from the Edge of Extinction|url=https://books.google.com/books?id=0BHeC-tXIB4C&q=99%20percent#v=onepage&q=99%20percent&f=false|year=2000|publisher=[[Yale University Press]]|isbn=978-0-300-08469-6|page=preface x|accessdate=ngày 30 tháng 5 năm 2017}}</ref><ref name="NYT-20141108-MJN">{{chú thích báo|last=Novacek|first=Michael J.|date=ngày 8 tháng 11 năm 2014|title=Prehistory’s Brilliant Future|url=https://www.nytimes.com/2014/11/09/opinion/sunday/prehistorys-brilliant-future.html|newspaper=[[The New York Times]]|location=New York|publisher=[[The New York Times Company]]|accessdate = ngày 25 tháng 12 năm 2014}}</ref> Các ước tính về số lượng các loài hiện tại của Trái Đất dao động từ 10 triệu tới 14 triệu,<ref name="PLoS-20110823">{{chú thích tạp chí|last1=Mora|first1=Camilo|last2=Tittensor|first2=Derek P.|last3=Adl|first3=Sina|last4=Simpson|first4=Alastair G. B.|last5=Worm|first5=Boris|authorlink5=Boris Worm|display-authors=3|date=ngày 23 tháng 8 năm 2011|title=How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?|journal=[[PLOS Biology]]|volume=9|issue=8|page=e1001127|doi=10.1371/journal.pbio.1001127|pmc=3160336|pmid=21886479}}</ref><ref name="MillerSpoolman2012">{{harvnb|Miller|Spoolman|2012|p=[https://books.google.com/books?id=NYEJAAAAQBAJ&pg=PA62 62]}}</ref> trong đó ước tính 1,9 triệu đã được định danh<ref name="Chapman2009">{{chú thích sách|last=Chapman|first=Arthur D.|year=2009|title=Numbers of Living Species in Australia and the World. 2nd edition|location=Canberra|publisher=Australian Biological Resources Study|isbn=978-0-642-56860-1|url=https://www.environment.gov.au/science/abrs/publications/other/numbers-living-species/|accessdate = ngày 6 tháng 11 năm 2016}}</ref> và 1,6 triệu được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu trung tâm cho tới hiện tại.<ref name="col2016">{{chú thích web|url=http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2016/info/ac|title=Catalogue of Life: 2016 Annual Checklist|year=2016|accessdate = ngày 6 tháng 11 năm 2016}}</ref> Gần đây hơn, vào tháng 5 năm 2016, các nhà khoa học đã báo rằng 1 triệu triệu loài được ước tính sống trên Trái Đất vào thời điểm hiện tại với chỉ một phần một nghìn của một phần trăm được mô tả.<ref name="NSF-2016002">{{chú thích báo|author=Staff|title=Researchers find that Earth may be home to 1 trillion species|url=https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138446|date=ngày 2 tháng 5 năm 2016|work=[[National Science Foundation]]|accessdate=ngày 11 tháng 12 năm 2016}}</ref>
{{Lịch trình tiến hóa sự sống}}
 
73

lần sửa đổi