Khác biệt giữa các bản “Lịch sử tiến hóa của sự sống”

 
==== Giả thuyết đất sét ====
{{main|Graham Cairns-Smith#Clay hypothesis|Thế giới ARN}}
ARN thì phức tạp và không có nghi ngờ gì về chuyện liệu nó có thể sinh sản không theo cách khoa học trong tự nhiên.<ref name="RNANaturalSynthesisProblems" /> Một số loại [[đất sét]], đáng chú ý là [[montmorillonit]], có các thuộc tính khiến chúng trở thành chất gia tốc đáng tin cậy cho sự nổi lên của một thế giới ARN: chúng phát triển bằng cách tự nhân đôi kiểu mô hình [[tinh thể]] của chúng; chúng tuân theo một cái tương tự như chọn lọc tự nhiên, trong đó "loài" đất sét phát triển nhanh nhất trong một môi trường cụ thể thì nhanh chóng trở nên vượt trội; và chúng có thể xúc tác cho quá trình hình thành của các phân tử ARN.<ref>{{harvnb|Cairns-Smith|1968|pp=57–66}}</ref> Mặc dù ý tưởng này chưa trở thành đồng thuận khoa học, nó vẫn có các nhà ủng hộ tích cực.<ref>{{chú thích tạp chí |last=Ferris |first=James P. |date=June 1999 |title=Prebiotic Synthesis on Minerals: Bridging the Prebiotic and RNA Worlds |journal=[[The Biological Bulletin]] |volume=196 |issue=3 |pages=311–314 |doi=10.2307/1542957 |jstor=1542957 |pmid=10390828 |ref=harv}} "This paper was originally presented at a workshop titled ''Evolution: A Molecular Point of View''."</ref>
 
73

lần sửa đổi