Khác biệt giữa các bản “Lịch sử tiến hóa của sự sống”

 
==== Trao đổi chất trước tiên: thế giới sắt-sulfur ====
{{main|Iron–sulfur world theory}}
Một chuỗi các thí nghiệm bắt đầu vào năm 1997 đã cho thấy rằng có thể đạt được các giai đoạn đầu của sự hình thành protein từ các vật chất không hữu cơ bao gồm [[carbon monoxit]] và [[hydrogen sulfide]] bằng cách sử dụng [[iron(II) sulfide|iron sulfide]] và [[nickel sulfide]] làm chất xúc tác. Hầu hết các bước yêu cầu nhiệt độ vào khoảng {{convert|100|°C|°F}} và áp suất vừa phải, mặc dù một giai đoạn cần nhiệt độ {{convert|250|°C|°F}} và áp suất tương đương với áp suất tìm thấy dưới {{convert|7|km|mi}} đá. Do đó nó gợi ra rằng việc tổng hợp protein tự duy trì có thể đã xảy ra gần các miệng phun thủy nhiệt.<ref>{{chú thích tạp chí |last=Wächtershäuser |first=Günter |authorlink=Günter Wächtershäuser |date=ngày 25 tháng 8 năm 2000 |title=Life as We Don't Know It |journal=Science |volume=289 |issue=5483 |pages=1307–1308 |doi=10.1126/science.289.5483.1307 |pmid=10979855 |ref=harv}}</ref>
{{clear}}
73

lần sửa đổi