Khác biệt giữa các bản “Nhà lãnh đạo”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{chú thích trong bài}}
'''Nhà lãnh đạo''' hay “người lãnh đạo” (leader) là người thực hiện các hành vi [[lãnh đạo]] trong một tổ chức. Thuật ngữ “người lãnh đạo” đã được biết đến từ khoảng đầu những năm 1300 (The Oxford English Dictionary 1933), và khái niệm này đã được hình thành từ trước công nguyên, nhưng thuật ngữ “sự lãnh đạo” [leadership] chỉ mới lần đầu xuất hiện vào cuối những năm 1700 (Stogdill 1974).