Khác biệt giữa các bản “Nhà lãnh đạo”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* Vai trò truyền cảm hứng
* Vai trò sử dụng các nguồn lực
* Vai trò định hướng xây dựng văn hóa tổ chức<ref>{{Chú thích web|url=https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/04/13/nha-lanh-dao-va-vai-tro-cua-nha-lanh-dao-trong-hoat-dong-cong-vu/|tựa đề=Nhà lãnh đạo và vai trò của nhà lãnh đạo trong hoạt động công vụ|tác giả=ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng Học viện Chính trị khu vực I|họ=|tên=|ngày=13 tháng 4 năm 2020|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=23 tháng 1 năm 2021}}</ref>
* Vai trò định hướng xây dựng văn hóa tổ chức
 
== Phong cách nhà lãnh đạo ==