Khác biệt giữa các bản “Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|2020
|Thứ trưởng Bộ Công an
|1
|Thiếu tướng (2013)
|}
 
==== Năm 2021 ====
{| class="wikitable"
|-
!STT
!Họ tên
!Năm sinh-Năm mất
!Năm phong hàm
!Chức vụ cao nhất
!Ghi chú
|-
|1
|
|
|2021
|
|
|}