Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Nguyenhai314/Nháp2”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 64135279 của Nguyenhai314 (thảo luận))
Thẻ: Thay thế nội dung Lùi sửa
<includeonly><div class="mainpage-contents tile-row">
{{Thành viên:Nguyenhai314/Chất lượng dịch/Nguồn|ngày=3|tháng=12|năm=2020}}
<div class="contents-equipment tile-halves">
<div class="tile-top tile-image nomobile">[[File:DragonForge3.png|250px|link=Equipment tables]]</div>
<div class="tile-bottom link-button"><h2>[[Equipment tables|Equipment]]</h2></div>
</div>
<div class="contents-bestiary tile-halves">
<div class="tile-top tile-image nomobile">[[File:Nemi Forest (inside).png|250px|link=Bestiary]]</div>
<div class="tile-bottom link-button"><h2>[[Bestiary]]</h2></div>
</div>
<div class="contents-quests tile-halves">
<div class="tile-top tile-image nomobile">[[File:Golden Palace.png|250px|link=List of quests]]</div>
<div class="tile-bottom link-button"><h2>[[List of quests|Quests]]</h2></div>
</div>
<div class="line-break"></div>
<div class="contents-calculators tile-halves">
<div class="tile-top tile-image nomobile">[[File:Invention Guild opened.png|250px|link=Calculators]]</div>
<div class="tile-bottom link-button"><h2>[[Calculators]]</h2></div>
</div>
<div class="contents-guides tile-halves">
<div class="tile-top tile-image nomobile">[[File:Runespan middle level.png|250px|link=Guide]]</div>
<div class="tile-bottom link-button"><h2>[[Guide]]s</h2></div>
</div>
<div class="contents-minigames tile-halves">
<div class="tile-top tile-image nomobile">[[File:Mage Training Arena.png|250px|link=Minigames]]</div>
<div class="tile-bottom link-button"><h2>[[Minigames]]</h2></div>
</div>
</div></includeonly><noinclude>{{/doc}}</noinclude>