Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình chữ nhật”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Lùi lại thủ công Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Hình thang cân]] có một góc vuông là hình chữ nhật.
* [[Hình bình hành]] có một góc vuông là hình chữ nhật.
*[[Hình bình hành]] có haichéohai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
 
== Hệ quả ==