Khác biệt giữa các bản “Bích Phương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| {{N/A}}
|-
! scope="row" | "Tuổi gì mà chẳng thích lì xì" (ft. Bình Gold)
| rowspan="4" |2020
| {{N/A}}
|-
! scope="row" | "em bỏ hút thuốc chưa?"
| rowspan="3" | ''[[Tâm trạng tan hơi chậm một chút|tâm trạng tan hơi chậm một chút]]''
|-
! scope="row" | "Một cú lừa"
|-
! scope="row" | "từ chối nhẹ nhàng thôi" (ft. Phúc Du)
|-
! scope="row" | "Diệu kỳ Việt Nam" (với Phúc Du, HIEUTHUHAI và GDucky)
|2021
| {{N/A}}
|-
|}