Khác biệt giữa các bản “Bích Phương”

=== Đĩa đơn ===
==== Đĩa đơn chính ====
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;" border="1"
! scope="col" style="width:22em;" | Tựa đề
! scope="col" style="width:3.5em;" | Năm
! scope="col" | Album
|-
! scope="row" | "Có lẽ em"
! scope="row" | "Đi đu đưa đi"
|2019
| {{N/A}}
|-
! scope="row" | "Tuổi gì mà chẳng thích lì xì" (ft. Bình Gold)
| rowspan="4" |2020
| {{N/A}}
|-