Khác biệt giữa các bản “Bích Phương”

| rowspan="5" | 2020
|-
! scope="row" | "Khui hè hết nấc" {{small|(với BigDaddy)}}
|-
! scope="row" | "Tuổi gì mà chẳng thích lì xì" {{small|(ft.cùng Bình Gold)}}
|-
! scope="row" | "Thích thì chơi" {{small|(với Phúc Du và Viruss)}}
|-
! scope="row" | "Kén cá chọn anh"