Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
Thôi, tôi xin không tranh luận nữa. Tôi rất mệt với cách tranh luận của cộng đồng và cả tôi nữa. Từng hứa không đi thảo luận thế rồi thảo luận lại ngốn biết bao thời gian.
[[Tập tin:Pháo hoa ở Hạ Long.jpg|giữa|không_khung|400x400px]]