Khác biệt giữa các bản “Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{Infobox Airport
| name = Sân bay quốc tế Bạch Tháp {{nowrap|Hô Hòa Hạo Đặc}}
| nativename-a = {{nobold|{{lang|zh-cn|呼和浩特白塔国际机场}}}}<br />{{MongolUnicode|ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ|style=text-align:left; height:60px|child=yes}}
| nativename-a = 呼和浩特白塔国际机场
| nativename-r =
| image = Hohhot Airport.jpg
| caption =
| image-width =