Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Tòa nhà Robot”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#<s>{{OK}}</s> Bài viết tốt [[Thành viên:Baoothersks|<span style="color:#00BFFF ">'''Legolas''' </span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt</font>]]</sup> 06:49, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
# {{OK}} [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 08:02, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)
# {{OK}} Lá phiếu tình thương vì biết thể nào người dịch không chịu sửa sớm thì bao nhiêu phiếu đồng ý cũng bị thất cử. [[Thành viên:Truy Mộng|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>𝕷ã𝖔 𝕳ạ𝖈</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Truy Mộng|<sup>𝒞ậ𝓊 𝒱à𝓃𝑔 đ𝒾 𝓇ồ𝒾 ô𝓃𝑔 𝑔𝒾á𝑜 ạ!</sup>]] 10:57, ngày 26 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
==== Chưa đồng ý ====