Khác biệt giữa các bản “Tầm nhìn lãnh đạo”

không có tóm lược sửa đổi
{{dnb|tầm nhìn hẹp + mấy Wikipedia ngôn ngữ khác không có bài viết cho khái niệm này + một số nguồn chỉ nhắc qua loa về khái niệm này}}
{{merge|Lãnh đạo}}
'''Tầm nhìn''' '''lãnh đạo''' ''(leader vision)'' là tầm nhìn của người [[lãnh đạo]]; đó là nhận thức về các xu thế vận động của thế giới xung quanh, của môi trường mà tổ chức hoặc thể chế của người lãnh đạo đó đang tồn tại; là sự cảm nhận về hình ảnh tương lai của thực tại khách quan, tương lai của tổ chức hoặc thể chế với những mục tiêu, mục đích có thể và cần phải đạt được; là sự xác định con đường đi tới tương lai.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/04/13/nha-lanh-dao-va-vai-tro-cua-nha-lanh-dao-trong-hoat-dong-cong-vu/|tựa đề=Nhà lãnh đạo và vai trò của nhà lãnh đạo trong hoạt động công vụ|tác giả=ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Học viện Chính trị khu vực I|họ=|tên=|ngày=13 tháng 4 năm 2020|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=26 tháng 12 năm 2020}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://iemh.edu.vn/tt_tam-nhin-cua-nha-lanh-dao.html|tựa đề=Tầm nhìn của nhà lãnh đạo|tác giả=Nguyễn Thị Hồng Mai - Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.thesaigontimes.vn/124135/Lanh-dao-va-tam-nhin.html|tựa đề=Lãnh đạo và tầm nhìn|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref><ref name=":1">{{Chú thích web|url=https://sachvui.com/sachvui-686868666888/ebooks/2014/pdf/Sachvui.Com-phat-trien-ky-nang-lanh-dao-john-c-maxwell.pdf|tựa đề=Phát triển kỹ năng lãnh đạo: Developing the leader within you. Nhà xuất bản Lao động xã hội 2012|tác giả=John C. Maxwell|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=23 tháng 1 năm 2021}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.reliableplant.com/Read/29109/leaders-have-vision|tựa đề=Why Leaders Must Have Vision|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://goldsungroup.com.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-va-tam-nhin.html|tựa đề=“Tầm nhìn thay đổi quốc gia” –Cuốn hồi ký của Quốc vương Dubai|tác giả=Trần Ngọc Thạch, Nguyên Đại Sứ Việt Nam tại Dubai|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
 
 
 
== Khái niệm liên quan ==
Người dùng vô danh