Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa
|-
| colspan="1" style="line-height: 140%; font-size: 90%; padding: 2px 5px 0 5px; border-top: 1px solid #dbd9c5; background: #fff0f6; color:#888" |'''[[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Cộng hòa Nhân dân<br />Trung Hoa]]'''<br />1949–nay
| colspan="7" style="line-height: 140%; font-size: 90%; padding: 2px 5px 2px 5px; background: #fff0f6;border-left: 1px solid #dbcebe; color:#888"|'''[[Trung Hoa Dân Quốc]]'''<br />tại đảo Đài Loan<br />1949–nay
|-
|colspan="8" class="plainlist" style="line-height: 150%; padding:0px 3px 2px 3px; background:#EEE; border-top: 1px solid #888; font-size: 90%;" | {{hidden begin|title=Bài viết liên quan|ta1=center|ta2=center}}
14

lần sửa đổi