Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
| colspan="8" style="line-height: 140%; font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Cổ Thục|Nước Cổ Thục<font style="color:#888"> ~1.300-316 {{#if: {{{TCN|}}}|TCN|TCN}}</font>]]
|-
| colspan="8" style="line-height: 140%; font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Bách Việt|Các bộ tộc Bách Việt<font style="color:#888">~1.000-200111 {{#if: {{{TCN|}}}|TCN|TCN}}</font>]]
|-
| colspan="8" style="line-height: 150%; font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #eeffe8"| &nbsp;'''[[Đông Chu]]''' 770 – 256 {{#if: {{{CN|}}}|CN|TCN}}
|-
| colspan="8" style="line-height: 150%; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 2px 5px; background: #fffde9; color:#888"|&nbsp; '''[[Nam Minh]]''' (1644–1662)
|-
| colspan="8" style="line-height: 150%; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 2px 5px; background: #fffde9; color:#888"|&nbsp; '''[[Vương quốc Đông Ninh]]''' (1662-1683)
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #888;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9; color:#888" | '''[[Nhà Thanh]]''' 1636–1912
14

lần sửa đổi