Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:44, ngày 27 tháng 2 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Lll555 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả Đã được lùi sửa
n (Đã thay đổi mức khóa của “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:44, ngày 27 tháng 2 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi